Osnova
  « prethodna  sledeća »
Metodologija izrade BIČ-a saglasna je propisima ministarstva nadležnog za nauku kao regulatornog tela i ujedno naučne fondacije. U delu u kome su ti propisi direktno suprotni međunarodnim standardima i procedurama, posebno onima koje su propisale institucije Saveta Evrope, čiji je Srbija član, i Evropske komisije, s kojom Srbija ima ugovorne odnose, CEON je kao nezavisna evaluativna agencija dužan da prednost daje međunarodnim standardima. Reč je prvenstveno o standardima na osnovu kojih se utvrđuju legitimnost časopisa u otvorenom pristupu, obavezujuće uređivačke politike, licenciranje, originalnost radova i legitimnost referenci-citata.