Uvod
  sledeća »
Bibliometrijski izveštaj o časopisima (BIČ, Izveštaj) je interaktivna onlajn aplikacija za prikaz rezultata vrednovanja časopisa naučnog karaktera koji se izdaju u Republici Srbiji.
 

Časopisi se rangiraju na osnovu pokazatelja (a) uticajnosti (citiranosti, impakta) i (b) bibliometrijskog kvaliteta. Pokazatelji kvaliteta su prilagođeni razvojnim potrebama domaćih časopisa i domaće naučne zajednice. Na osnovu ostvarenih rezultata časopisi se razvrstavaju u kategorije utvrđene odgovarajućim pravilnikom ministarstva nadležnog za nauku u Vladi Republike Srbije.

Kao informatička osnova za vrednovanje koriste se baze SCIndeks, Web of Science, Scopus i DOAJ. Za utvrđivanje povreda etičkih standarda dopunski se koriste informacije iz servisa Verifikator i Mind the Trap CEON-a.

 

Izveštaj se objavljuje jednom godišnje. Kumulativnog je karaktera i omogućava pregled godišnjih izveštaja od 2002. godine nadalje, kako bi se korisnicima omogućilo praćenje razvoja pojedinih časopisa. U ukupnom periodu koji BIČ pokriva višekratno je unapređivana metodologija njegove izrade da bi se pokazatelji prilagodili promenama relevantnih propisa, udovoljilo novim zahtevima evropskih standarda i scijentometrijske doktrine i iskoristile nove mogućnosti informatičkih tehnologija u vrednovanju. Izmene u metodologiji koje utiču na uporedivost rezultata po godištima u aplikaciji su posebno označene.


Napomena:
Ovo je aktuelna verzija Pomoći. Važi od izdanja Izveštaja za 2016. godinu nadalje. Prethodna godišta podržava zasebna verzija Pomoći. Ta verzija se poziva iz glavnog menija prilikom pregleda ranijih godišta Izveštaja.