Rangiranje - relativni položaj časopisa
« prethodna  sledeća »
Izborom discipline i ostalih parametara na početnoj strani pod B prikazuje se stranica Rangiranje, na kojoj se vidi relativni položaj časopisa u okviru pripadajućih grupa/oblasti.

U prikazanoj tabeli dati su rezultati o uticajnosti časopisa ostvareni u tekućoj godini, odnosno poslednjem izdanju Izveštaja. Rezultati su prvobitno (po default-u) rangirani prema kategoriji časopisa (kolona Kat). Izborom željene opcije u zaglavlju časopisi se mogu rangirati s obzirom na rezultate na preostalim pokazateljima. Podržano je rangiranje po rastućem i opadajućem redosledu. Opis pokazatelja dat je u tzv. oblačićima (tooltips). Na isti način koristi se i tabela s rezultatima o bibliometrijskom kvalitetu časopisa.


Zaglavlje tabele Uticajnost
Zaglavlje tabele Uticajnost

Zaglavlje tabele Bibliometrijski kvalitet
Zaglavlje tabele Bibliometrijski kvalitet

Klikom na skraćeni naziv časopisa otvara se stranica s punim nazivom časopisa i njegovim bibliometrijskim portretom.

Na strani Rangiranje takođe je omogućen izbor discipline, tipa pokazatelja, vrste klasifikacije i godišta analize. Kada se odaberu svi časopisi (opcija -Sve - iz padajuće liste) rezultati časopisa se prikazuju sukcesivno, po stranama.

Oznakom nov obeleženi su časopisi koji se po prvi put javljaju u Izveštaju. Oznakom kk obeleženi su časopisi koji se uređuju onlajn i koriste neki domaći ili inostrani sistem za kontrolu kvaliteta, a oznakom dkk časopisi u kojima je takva kontrola obezbeđena delimično.