Bibliometrijski portret časopisa
« prethodna  sledeća »
Izborom naslova na početnoj strani pod A prikazuje se bibliometrijski portret odabranog časopisa.

U odeljku Osnovni podaci dati su bibliografski podaci o časopisu i izdavaču. Ti podaci se preuzimaju iz Uredničkog servisa SCIndeksa, gde se takođe prijavljuju promene u podacima. Promene se ažuriraju dnevno.

Za časopise koji se ne indeksiraju u SCIndeksu a vrednuju u Izveštaju podatke unosi izdavač Izveštaja na osnovu javno dostupnih ISSN kataloga i drugih pouzdanih veb izvora. Promene u podacima se ažuriraju na godišnjem nivou.

Osnovni podaci

U odeljku Obrada daju se osnovne informacije o klasifikaciji, evidenciji i obradi časopisa. Ovi podaci se ažuriraju automatski, preuzimanjem iz Repozitorijuma nacionalnog citatnog indeksa. Za časopise koji nisu indeksirani u tom indeksu podaci se ažuriraju godišnje na osnovu javno dostupnih izvora.

Obrada

U odeljku Uticajnost („Impakt“) dat je grafički prikaz (linijski dijagram) uticajnosti časopisa izražene pomoću četiri vrste impakt faktora. Profil svakog od njih može se ukloniti „klikom“ na njegov opis kako bi se omogućila veća preglednost rezultata. Prelazak mišem (ovemouse) preko dijagrama omogućava precizan uvid u rezultate, date na dve decimale. Prikaz obuhvata rezultate ostvarene u poslednjih deset godina praćenja časopisa.
U nastavku su, takođe pomoću linijskog dijagrama, data četiri bibliometrijska indikatora koja su relevantna za ocenu uticajnosti i koja je umesno konsultovati prilikom tumačenja rezultata datih u gornjem prikazu. Taj prikaz ima ista svojstva kao i prethodni.

Uticajnost

U odeljku Bibliometrijski kvalitet dati su, tabelarno i grafički, rezultati koje je časopis ostvario na pokazateljima bibliometrijskog kvaliteta u ukupnom periodu koji Izveštaj obuhvata.


Pod A su prikazani Osnovni pokazatelji bibliometrijskog kvaliteta. Rezultati su uporedivi po godinama, izuzev na pokazatelju Opremljenost radova, koji je tokom godina menjan, kako bi se prilagodio promenama standarda u naučnom izdavaštvu.


Sumarni pokazatelji bibliometrijskog kvaliteta

Pod B su prikazani Zbirni pokazatelji bibliometrijskog kvaliteta. Rezultati koje je časopis ostvario dati su u tabeli po godinama, počev od 2012. godine, kada su zbirni pokazatelji uvedeni.

Sumarni pokazatelji bibliometrijskog kvaliteta

U nastavku je u vidu radar (pauk) dijagrama prikazan relativni učinak časopisa na istim, zbirnim pokazateljima. Rezultati časopisa su izraženi u z-vrednostima, kako bi se omogućilo:
  • poređenje časopisa u odnosu na prosek svih analiziranih časopisa (z=0, tj. zelena boja), kao i časopisa razvrstanih u grupu kojoj časopis pripada (plavo) i
  • istovremeno međusobno poređenje rezultata koje je časopis ostvario na pojedinim pokazateljima.
Rezultat časopisa je to bolji što su tačke koje opisuju njegov profil udaljenije od secišta osa dijagrama.

Zbirni pokazatelji bibliometrijskog kvaliteta